Studia
podyplomowe

cena

Koszty uczestnictwa:

studia DIGITAL MARKETING
PLN 6 500
Trzy możliwości opłacenia studiów:
  • w całości
  • w dwóch ratach po 3 250 PLN
  • w 7 ratach po 930 PLN

decyzja o przyjęciu na studia

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.

Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych