Studia
podyplomowe

REKRUTACJA

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Digital Marketingu 

mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

TERMIN
składania dokumentów

do 3 lutego 2020 r.

DOKUMENTY
wymagane

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

• wypełniony formularz zgłoszeniowy

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

(Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 48, mgr Marta Jankowiak) 

wysyłka pocztą na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48